top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Petak, 22 Studeni 2013 10:18

sjekira ckSino? u 23:05 h PU Ljubuki zaprimila je prijavu o kaznenom djelu, po?injenom u mjestu Mostarska Vrata, na tetu 39-godinje gra?anke. Prema navodima iz prijave pred obiteljsku ku?u ote?ene s motornim vozilom marke Mercedes se dovezao P. G. (50) iz ?itluka te je, nakon izlaska iz vozila, uputio vie prijetnji ote?enoj, nakon ?ega je sa sjekirom

otetio ulazna vrata na obiteljskoj ku?i, nadzorne kamere ispred ku?e kao i motorno vozilo marke VW Golf, tip V, da bi naposljetku fizi?ki napao ote?enu i nanio joj tjelesne ozljede zasad neutvr?enog stupnja, nakon ?ega se udaljio u nepoznatom smjeru.

Policijski slubenici PU Ljubuki jutros su izvrili o?evid, a P. G. (50) jutro se sam predao u PU Ljubuki te ?e tijekom dana nad njim biti izvrena kriminalisti?ka obrada.

mupzzh.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m