top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Pola godine zatvora za uzgoj indijske konoplje
Četvrtak, 13 Veljača 2014 20:29

ljPravomo?nom presudom Op?inskog suda u Ljubukom osu?en je Marijan Nii? (1981) iz Crvenog Grma, te mu je izre?ena kazna zatvora u trajanju od 6 (est) mjeseci zbog kaznenog djela Neovlatena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nii? je u svibnju 2012. godine u blizini svoje obiteljske ku?e, u mjestu Crveni Grm, na lokaciji Polje Jezerac, zasadio 15 sjemenki indijske konoplje, iste zalijevao i prehranjivao stajskim gnojivom, koje stabljike su njegovim uzgojem narasle od 23 cm do 175 cm, te je iste uzgajao sve do dana 13.07.2012. godine, kada su stabljike prona?ene po djelatnicima PGP Doljani na licu mjesta i privremeno oduzete, da bi se vjeta?enjem utvrdilo da stabljike sadre psihoaktivnu komponentu tetrahidrokanabinol (THC), te predstavlja Cannabis, koje se nalaze na listi supstanci koje su pod me?unarodnom kontrolom.

Osu?eni je ovom sudu podnio zahtjev da mu se izre?ena kazna zatvora zamjeni radom za op?e dobro na slobodi, no sud je odbio isti zahtjev kao neosnovan i uz kaznu zatvora mu izrekao mjeru sigurnosti obaveznog lije?enja od ovisnosti od opojnih droga u KPZ Mostar u vremenskom trajanju dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izre?ena, a najdulje do isteka vremena zatvorske kazne.

Op?inski sud u Ljubukom

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m