top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Poslao pismo prijateljima pa prerezao vene
Petak, 27 Veljača 2009 00:45

Hajrudin Po?ijak (75), ti?enik Centra za stare i iznemogle osobe na adresi Tekija 40 u Mostaru, izvrio je samoubojstvo prerezavi vene na lijevoj ruci, potvr?eno nam je u toj ustanovi. Policija je o ovome slu?aju obavijetena u subotu oko 13.10 sati, nakon ?ega je na lice mjesta izila i Hitna pomo?. Naalost, lije?nik je samo konstatirao smrt Po?ijaka.
Hajrudin Po?ijak je iz Ljubukog i u Centar za stare i iznemogle osobe smjestio ga je Centar za socijalni rad Ljubuki.

O?evidom koji su izvrili pripadnici kriminalisti?ke policije i upanijski tuitelj utvr?eno je da je rije? o samoubojstvu. Izet ?uri?, ravnatelj Centra za stare i iznemogle osobe u Mostaru, rekao je za Dnevni list da Po?ijak ni?im nije ukazivao da bi mogao nauditi sebi. Ovo je Centar koji broji 61 ti?enika, od ?ega je njih 53 polupokretno ili nepokretno. Po?ijak se kretao uz pomo? taka. Bio je pomalo ?udne naravi, ali nije iziskivao poseban tretman osoblja, rekao nam je ?uri?. Po?ijaku je toga dana, navodno, trebao sti?i i neki novac. Tako?er, tog je dana poslao i pismo svojim prijateljima u Francusku.

Hajrudin Po?ijak je iz Ljubukog i u Centar za stare i iznemogle osobe smjestio ga je Centar za socijalni rad Ljubuki. Nikad nije pravio probleme niti je pokazivao osobine koje bi ukazale da ?e izvriti samoubojstvu. To je jutro sasvim normalno komunicirao sa svima od osoblja pa do drugih ti?enika u sobama kod kojih je sam i iao. Kad je dolo vrijeme ru?ka, sestra ga je pronala na stolici bez znakova ivota i s prerezanim venama na lijevoj ruci, izjavio je ravnatelj ?uri?. Neslubeno smo doznali da je Po?ijak i prije pokuavao izvriti samoubojstvo. Imao je, navodno, zdravstvenih problema sa srcem.

Pie: N. Dedi?, Dnevni list

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m