top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Maskirani razbojnik orobio dvije starice
Subota, 10 Siječanj 2009 21:31
Nakon u?estalih kra?a i drugih sli?nih krivi?nih djela koja se posljednjih godina doga?aju na podru?ju Ljubukog, u ?etvrtak nave?er dogodilo se i klasi?no razbojstvo.
Oko 21,25 sati u naselju Pregra?u nepoznati po?initelj upao je u ku?u sestara Ive (74) i Blagice (70) Landeka i pod prijetnjom noem oteo i odnio ve?u koli?inu novca i osobne isprave. Razbojnik je preko glave imao ?arapu, a u ruci no.

- Kad je uao bila sam na kau?u, jako sam se uplaila i ustala sam, on je prema meni s noem. Nisam onoliki nikad prije ni vidjela, irok i sa zupcima i mahao njime prema meni. Stukao je grijalicu, ne moemo je vie upaliti, prevrnuo je i mali kipi? Gospe. Ivi je stavio no pod vrat i rekao: "Daj pare kujo ili ?u te zaklati!" Rekle smo da nemamo, otiao je u sobu i uzeo ih bile su u koverti na no?nom ormari?u, odnio je i nov?anik i isprave, razbucao nam je krevet. Uzeo je klju?eve od vanjskih vrata i pokuao nas je zaklju?ati, ali brava se ne klju?a s vana pa nije mogao, ali odnio nam je klju?eve od kata, visjeli su na zidu - govori Blagica. Iva pla?e i kae da ju je strah da ih ponovno ne napadne i ne ubije.

Razbojnik je odvio vanjsku arulju i kako kau Blagica i Iva bacio je iza ku?e, a policija ju je nala. Novac su nedavno podigli iz banke. Obilaze ih rodbina i susjedi i komentiraju doga?aj. Zaklju?uju da su razbojnici oni koji dobro poznaju stanje i prilike u Pregra?u i Ljubukom. Policija provodi istragu.

Ivan Kaleb, www.ljubuski.infoKomentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m