top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Petak, 17 Svibanj 2013 09:26

noz_obracun

Ju?er u 17:50 h PU Ljubuki zaprimila je prijavu da je u obiteljskoj ku?i na Humcu izbila prepirka izme?u F. B. (52) i njegovog 25-godinjeg sina, nakon ?ega je F. B. (52) kuhinjskim noem sinu nanio poreznu ozljedu ake. Postupaju?i po prijavi policijski slubenici liili su slobode F.B. (52) te nad njim izvrili kriminalisti?ku obradu

kojom je utvr?eno postojanje osnova sumnje da je isti po?inio kazneno djelo Laka tjelesna ozljeda iz ?l. 173. KZ-a FBiH.

 

PU Ljubuki u redovnom ?e postupku upanijskom tuiteljstvu podnijeti izvije?e o po?injenom kaznenom djelu protiv F. B. (52), zbog osnova sumnje da je po?inio kazneno djelo Laka tjelesna ozljeda iz ?l. 173. FZ-a KBiH.

 

mupzzh.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m