top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Lajkajte fotografije malih umjetnika i pomozite im osvojiti jednu od tri glavne nagrade
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 20:37

izlozba djeca keraCaffe gallery Kerametal je u pripremi jo jednog velikog doga?aja. Radi se o izlobi dje?jih likovnih radova na temu "Kako vidim Ljubuki u budu?nosti". Izloba ?e se odrati na Dan op?ine Ljubuki 21.02.2014.g. sa po?etkom u 19:00 h.
Sudjeluju: O Marka Maruli?a, O Ivane Brli? Maurani? i O Tina Ujev?a (djeca od 5. do 8. razreda).

 
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 19:05

alt

Udruenje za poduzetnitvo i posao LiNK Mostar je uspjeno realiziralo obuku Kako pravilno izvjetavati prema EU i drugim donatorima. Obuka je odrana u prostorijama Hotela Mogorjelo 11 i 12 Velja?e 2014. god. Obuku je uspjeno zavrilo 17 sudionika, od ?ega je njih par prethodno poha?alo obuku Upravljanje projektnim ciklusom

 
SEE INNOVA radionica: Capitalization event
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 19:01

alt

U ponedjeljak 10.02.2014. godine, u prostorijama Udruenja za poduzetnitvo i posao LiNK odrana je radionica u sklopu SEE INNOVA projekta na temu Flash of Genius inicijativa i Mali inovacijski vau?er.
Radionici je prisustvovalu 16
sudionika predstavnika relevantnih organizacija i institucija SEE INNOVA

 
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 17:55

ljPU Ljubuki rasvijetlila je kazneno djelo Prijevara, koje je po?injeno na tetu poduze?a AX Soling, poslovnica Ljubuki. Prijavu o kaznenom djelu zaprimili smo 11. velja?e a prema navodima iz prijave nepoznata osoba nazvala je poduze?e AX Soling u studenom prole godine i lano se predstavila kao

 
Rasvjetljeno kazneno djelo "postavljanja bomba"
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 17:51

ljPU Ljubuki rasvijetlila je kazneno djelo, koje je po?injeno 10. velja?e o. g. Navedenog nadnevka u 15:05 h PU Ljubuki zaprimila je prijavu da je u Srednjoj strukovnoj koli Ru?era Bokovi?a u Ljubukom "postavljena bomba" zbog ?ega se pristupilo evakuaciji kole.

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 5 od 2038
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m