top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #

Fra Iko Skoko: Obljetnica ubojstva franjevaca
Subota, 15 Veljača 2014 11:07

ljObiljeena je 69. obljetnica ubojstva 66 hercegova?kih franjevaca svetom misom zadunicom u irokom Brijegu u petak, 7. velja?e 2014. Svetu misu zadunicu predvodio je provincijal dr. fra Miljenko teko. Ju?er, 14. velja?e 2014., u crkvi sv. Petra i Pavla u 18 sati slavili smo svetu misu u spomen na pobijene fratre u Mostaru 1945., te za stradale

 
Dje?ji Svijet: Najbolje se u?i na terenu
Petak, 14 Veljača 2014 23:14

terenskaTerenska nastava prilika je za ponavljanje i utvr?ivanje gradiva, ali i za u?enje ne?eg novoga. Ovako sun?an dan smo morali iskoristiti pa smo se odlu?ili na upoznavanje nae povijesne batine.

 
Nakon smanjenja pla?a za 8, Vlada prosvjetarima nudi pove?anje od 5 posto
Petak, 14 Veljača 2014 23:08

dnevnik osmi aOdnosi kolskih sindikata i Vlade Zapadnohercegova?ke upanije su odavno u slijepoj ulici. Moe se re?i da to traje ve? vie od godinu dana, to?nije od prologodinjeg trajka koji je svojom presudom prekinuo Op?inski sud u irokom Brijegu ocijenivi ga nelegalnim.

 
Petak, 14 Veljača 2014 20:58

ljZajedni?ki projekt Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) i vedske me?unarodne agencije za razvoj i suradnju (Sida), Projekt unapre?enja lokalnog razvoja (GOLD) zapo?eo je s radom potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa est partnerskih op?ina Banja Luke, Biha?a, Bijeljine, Centra Sarajevo, Ljubukog, i Tuzle.

 
Petak, 14 Veljača 2014 20:41

izlozba djeca keraCaffe gallery Kerametal je u pripremi jo jednog velikog doga?aja. Radi se o izlobi dje?jih likovnih radova na temu "Kako vidim Ljubuki u budu?nosti". Izloba ?e se odrati na Dan op?ine Ljubuki 21.02.2014.g. sa po?etkom u 19:00 h.

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 3 od 418
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m