top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #

Utorak, 17 Rujan 2013 21:42

popis s

Nakon Osmanskog Carstva, Austrougarske, prve i druge Jugoslavije, uvijek je Hrvata katolika u BiH bilo vie od 20 posto. Tek potkraj devedesetih brojka se spustila ispod te granice. Danas se svi pribojavaju da se broj Hrvata dramati?no smanjio. Pesimisti se pribojavaju da se ?ak prepolovio. Ono to stolje?ima nisu uspjeli Turci, Nijemci, partizani, kuga, glad...

 
Subota, 14 Rujan 2013 15:04

alt

Iako je bilo samo est to?aka na dnevnom redu OV-a Ljubuki, sjednica je razmjerno dosta trajala i bila zanimljiva i na trenutke burna i polemi?na. Najve?i razlog tome bilo je pitanje prestanka rada rodilita u Ijubukom Domu zdravlja, no i neke druge teme i aktualni doga?aji zaokupili su pozornost vije?nika.

 
Nedjelja, 08 Rujan 2013 07:39

jurisic peric copy copyNapetosti izme?u Jurii?eve i Peri?eve (kojoj se uz HB pridruio i dio ?lanstva iz ZH-a) struje eskalirale su na sjednici Glavnog stana odranoj u Sarajevu na kojoj su donesene odluke o rasputanju upanijskih vije?a u ZH i HB te rasputanju podrunica: iroki Brijeg, Posuje, Grude i Ljubuki, zbog ?ega je Josip Peri? najavio izlazak iz stranke.

 
Srijeda, 04 Rujan 2013 18:42

biroEkonomsko-socijalno vije?e ju?er ja na svojoj redovitoj sjednici, odranoj u zgradi Vlade FBiH, raspravljalo o reformi mirovinskog sustava, kao i financijskoj krizi s kojom se suo?ava Federalni mirovinski fond. U novoj strategiji reforme mirovinskog fonda, o kojoj je ve? raspravljala federalna Vlada, predvi?a se izme?u ostalog podizanje

 
Ponedjeljak, 22 Srpanj 2013 17:22

altU organizaciji Centra za gra?ansku suradnju Livno, u tijeku je realizacija dugoro?nog projekta Participacija gra?ana u lokalnoj upravi u deset op?ina jugozapadne Bosne i Hercegovine. Realizaciju projekta, izradu i tiskanje Lokalnog monitora 2 omogu?ili su Nacionalna zaklada za demokraciju (National Endowment for Democracy) i Fondacija Charles

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 3 od 63
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m