top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #FOTO: Kuke u sije?nju
Nedjelja, 12 Siječanj 2014 23:24

frano kukeBlaga je zima ove godine sije?anj ispunila neobi?nim prizorima, vo?ke su po?ele cvjetati, a "probudile" su se i zmije. Jo jedno iznena?enje su prve kuke, moda ih je premalo za salatu, al dovoljno za ?u?enje. Staro Hardomilje, ina?e u prolje?e poznato odredite za ljubitelje tog hercegova?kog specijaliteta,

danas je iznenadilo jednog od njih. Sun?anu nedjelju kao i ve?ina hardomilj?ana Frano Bubalo proveo je u starom selu, a kada je u etnji primijetio kuke koje su tek po?ele izbijati iz zemlje, znao je gdje moe prona?i i one malo ve?e i tako zaprepastio mnoge ovom sigurno ve? trodnevnom kukom. Iako je svake godine me?u prvima bera?ima kuka, Frano je itekako iznena?en:
"Prve kuke ina?e po?injem pronalaziti krajem drugog mjeseca, znalo se dogodit za blagih zima i ranije, tako sam jedne godine prvu kuku pronaao 1. velja?e, ali ovo danas je svako za pam?enje".

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m