top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Ponedjeljak, 03 Veljača 2014 19:11

vodaMalo tko pamti kako se ivjelo kada nije bilo vode iz vodovoda . Kada je napravljena prva ?atrnja i kako su ljudi prije nje skupljali vodu? U Gornjem Proboju postoje dva izvora pitke vode - Java i izvor kod Macanovih ku?a. Oba su od Bandura i Toli?a udaljena oko tisu?u metara. Nije to ni tako daleko da ovi zaseoci nisu na vrhu brda, a izvori u njegovom podnoju.

Danas je asfaltirana cesta do Toli?a, ali se teko i autom popeti, a kamoli pjeke. Ljudi su prije ?atrnja ili na izvore, donosili vodu u burilima. Lako je bilo na le?ima nizbrdo nositi prazno burilo, ali nazad uzbrdo, puno burilo!! I to svaki dan. Magarac se nije koristio za te radnje. On se tedio za vanije poslove, jer ako crkne magarac bila bi velika teta za obitelj.

lj

Voda iz burila bi se koristila za pi?e. Svaka kap bi se ?uvala kao suho zlato. ?ak se u burilima gonila i u Lipno te prodavala Lipljanima. Pokuavam zamisliti ivot u doba prije ?atrnja. ivot bez vode koja ivot zna?i. Burilo na le?ima puno vode koje treba zadovoljiti dnevne potrebe za vodom cijele obitelji. A dok ga s vrela donese iz ?ovjeka iza?e kroz znoj dobar dio te vode. Kako je uop?e mogu?e paziti svaku kap kao suho zlato? Kakav je ivot bez perilice rublja? Brr Deke, prekriva?i i kabasta odje?a, nosila se u stupu kraj mlinice. Ostaci mlinice jo danas stoje uz vrelo Javu. Nije radila ljeti jer bi potok u ljetno doba presuio.

lj
Prve ?atrnje su bile preporod. Meni se danas ?ini kao da su tu u ovom kamenu od kad postoji kugla zemaljska, davno prije dolaska ljudi. A ozidati ?atrnju bila je velika muka. Ne samo zato to je trebala velika fizi?ka izdrljivost, ve? i graditeljsko znanje. Prvo se moralo na?i pogodno tlo za ?atrnju. Stjenovito i nepropusno. Kopalo se do kamena ivca. to ve?a, to dublja rupa. Nije bilo ni bagera, niti rovokopa?a. Kada se dolo do nepropusnog tla zapo?injalo je zidanje zidova. Kameni blokovi su se zidali malterom i to tako da ?atrnja nigdje ne puta vodu. Kakvi su majstori bili u zidanju to se i danas vidi. Nakon toliko godina niti jedna stara ?atrnja ne puta vodu. Za nove betonske se to ne bi moglo re?i. Pokrov ?atrnje se ?emerio . Stari ?emeri su izdrali najve?e potrese i nevremena koja su harala ovim krajevima. Kako su se graditelji osje?ali kada bi zavrili gradnju ?atrnje i u nju pustili prvu kinicu? Nije ta kinica bila provedena do ?atrnje olucima s krovova ku?a jer u to vrijeme nije bilo oluka ni krovova od ?vrstog materijala. Pravljeni su improvizirani kanali na kosim padinama u zemlji, koji su vodili do ?atrnje. Voda iz nje nije bila za pi?e, ali napokon je bila ukro?ena i deponirana na jednom mjestu. Dezinficirala se kre?om proizvedenim u kla?ini. Jesu li samouki graditelji bili ponosni na sebe i svojih ruku djelo? Nisu oni to radili zbog divljenja okoline. Oni su to radili iz velike nude. Iz ni?ega su stvarali neto veli?anstveno, potrebno za svakodnevni ivot.

lj

Vie fotografija pogledajte OVDJE.

Probojska Orhideja

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m