top
ljubuški portal

Dobro došli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.veljače 2009 - 21.veljače 2014 #Apostolski prvaci
Subota, 29 Lipanj 2013 15:03

ikoU Rimu su počeli slaviti blagdan apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla od polovine 3. st. na današnji datum. Isus je, prolazeći pokraj Genezaretskoj jezera ugledao dvojcu braće Šimuna i Andriju, sinove Jonine (ili Ivanove) kako bacaju mreže. Pozvao ih je da budu njegovi učenici, najbliži suradnici, apostoli:

“Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi“.

Isus je Šimunu dao ime Petar, (lat. Petrus: stijena). Kad je Petar ispovijedio da je Isus Krist Sin Boga živoga Isus mu reče: “Blago tebi, Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv nego Otac moj nebeski. A ja tebi kažem: Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju“. Luka izvješćuje da je Isus zamolio Šimuna da ga izveze s lađicom na pučinu Genezaretskog jezera. Čim su izvezli, zamolio ih je da bace mreže u vodu za lov. Oni, iskusni ribari, cijelu noć nisu niša ulovili, a sada trebaju po danu loviti. Iako im je to bilo nerazumno, Petar baca u vodu mreže. Uhvatiše mnogo riba. Petar je ostao bez komentara. Pao je ničice pred Isusa i priznao da je grešan čovjek. Isus reče Petru: “Ne boj se! Od sada ćeš ljude loviti“. Isus je bio u Petrovoj kući. U njoj je objedovao i liječio. Nakon što su ga mnogi učenici napustili, Isus upita dvanaestoricu za vjernost. U ime svih njih, Petar je odgovorio: “Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi vječnoga života. Mi vjerujemo i znamo da si ti Svetac Božji.“ Petar je s Jakovom i Ivanom zauzimao posebno mjesto među apostolima. Bio je na gori Preobraženja. Svjedok je Isusova preobraženja. Često je govorio u ime učenika. Petar nije imao snage pred sluškinjom priznati da je Isusov učenik. Tri puta ga je zatajio. Kad je to učinio, prisjetio se Isusovih riječi: “Prije nego pijetao zapjeva, triput ćeš me zatajiti“. Nakon toga, Petar je zaplakao. Isus se ukazao Petru i učenicima koji su lovili ribu s njim na Tiberijadskom jezeru. Kad su ugledali Isusa na obali, Petar nije mogao čekati lađu, nego je uskočio u vodu i doplivao do Isusa. Nakon doručka, Isusa započe i dijalog s Petrom. Tri puta upitao ga je: “Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me?“ Svaki put Petar je odgovorio potvrdno. A Isus bi nakon Petrova odgovora rekao: “Pasi jaganjce moje!“ Nakon Isusova trećeg pitanja, Petar se ražalostio i u suzama odgovorio: “Gospodine, ti znaš sve. Ti znaš da te ljubim“. Petar je nakon Isusova uzašašća predvodio zajednicu u molitvi i naviještanju. Ostale su nam od njega dvije poslanice. Mučenički je stradao u Rimu za vrijeme cara Nerona oko 67. godine.

Sveti Pavao, koji je imao i židovsko ime Savao (Šaul) od progonitelja kršćana postao je veliki apostol, misionar, navjestitelj evanđelja, učitelj naroda, pisac brojnih poslanica. Rođen je u maloazijskoj pokrajini Ciliciji, u gradu Tarzu, između 5. i 10. godine. Svagdašnji kruh zarađivao je i izrađujući šatore. Završio je školovanje u Jeruzalemu, kod rabina Gamaliela. Iznimno dobro je poznavao židovsku i helenističku kulturu. U svagdašnjoj komunikaciji bio je vrlo uspješan zahvaljujući poznavanju aramejskog, hebrejskog i grčkog jezika. Bio je član farizejske sljedbe. Imao je rimskog građansko pravo. Središnja trenutak njegova života bijaše događaj u Siriji, ispred grada Damaska. Nakon što je odobravao ubojstvo đakona Stjepana i progonio Gospodinove učenike u Jeruzalemu, uputio se u Damask, s dopuštenjem Sinedrija, otkriti, pohvatati i dovesti u Jeruzalem kršćane. Prije ulaska u Damask, obasjala ga svjetlost s neba. Čuo je Isusov glas: “Savle, Savle, zašto me progoniš?“. Nakon dijaloga Isus ga šalje u grad Ananiji koji ga prima u kršćansku zajednicu. Pavao je susretao brojne osobe na svojim putovanjima. Svakako, u najznačajniji susret spada susret s Petrom, prvakom apostola, u Jeruzalemu tri godine nakon događaj pred Damaskom. Prvi susret apostolskih prvaka trajao je 15 dana. Upoznali su jedan drugog i izmijenili svoja iskustva vjere. Pavao je imao tri velika misijska putovanja: prvo od 45. do 49., drugo od 49. do 52., te treće od 53. do 58. Sudjelovao je na Saboru u Jeruzalemu 49. godine. Više puta je zatvaran, posebno u Cezareji dvije godine i u Rimu dvije godine. Uhvaćen je ponovno 66., a pogubljen 67. poslije Krista u Rimu. Korint, grad u Ahaji, bio je jedan od većih gradova u kojima je propovijedao taj neumorni misionar. U Korintu bijaše posebno između 50. i 52. poslije Krista. Iako su mnogi Korinćani pristupili vjeri, među njima i nadstojnik sinagoge Krisp s obitelji, Pavao je bio jednom nezadovoljan i tužan. Ohrabrio ga je u viđenju Isus riječima: “Ne boj se! Nastavi govoriti i da nisu ušutio! Ja sam s tobom“. I Pavao je pogubljen u Rimu 67. poslije Krista. Dvojica apostolskih prvaka obogatili su Crkvu. I nas sve kršćane Crkva poziva da obogatimo Nju, a i prostor u kojem živimo!

 

fra Iko Skoko | Večernji list

Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zaštićene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisničke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, ljportal.com ni na koji način ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za društvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i Čapljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz Čitluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Vaš kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojnići

bottom
ib_m