top
ljubuški portal

Dobro došli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.veljače 2009 - 21.veljače 2014 #Bespravna (iz)gradnja
Srijeda, 04 Siječanj 2012 14:35
izgradnja_sbSvi objekti koji ne podnesu zahtjev za pokretanje naknadnog postupka odobravanja građenja u roku, kao i svi drugi objekti čija gradnja započne nakon dana stupanja na snagu zakona, smatrat će se nelegalnim i prema zakonu izdat će se rješenje za uklanjanje takvih objekata.
Na protekloj sjednici Općinskog vijeća Široki Brijeg pred vijećnike je iznesena informacija o bespravnoj gradnji na urbanom području ove općine, koja obuhvaća područje Trna, Oklaja, Puringaja, Brijega, Pribinovića i središnji dio grada (lijeva i desna obala) te područje Podjele koje nije obuhvaćeno GUP-om.

Najviše gradnje

Kako stoji u informaciji, bespravna gradnja se u pravilu događa uz prometne pravce (magistralne i regionalne ceste) i u urbanom području (Puringaj) i području koje je dijelom obuhvaćeno GUP-om (Oklaji _ Grečica). Kako bi osigurala gospodarski razvoj i omogućila (ondje gdje se može) legalizaciju bespravnih sagrađeno objekata, općina je 2000. donijela Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Široki Brijeg, kojim su definirana područja gdje se može graditi.

Kao dvije najveće lokacije bespravne gradnje na urbanom području općine istaknuta su područja Puringaja i Oklaji - Grečice. Dijelom su obuhvaćeni GUP-om, međutim na tim lokacijama prema GUP-u su područja na kojima je dozvoljena gradnja, a radi se o zemljištu koje je u državnom vlasništvu.

Najizraženija je bespravna gradnja na području Puringaja, južna i istočna ekspozicija od Zavoda sv. Obitelji. Ovaj dio je urbanistički riješen, odnosno urađen je plan parcelacije kojeg je usvojilo Općinsko vijeće, te se prema ovom planu svi sagrađeni objekti uklapaju u prostor.

Prostor Oklaji - Grečice (koji je dijelom obuhvaćen GUP-om) je područje koje općina preko nadležne službe nastoji urbanistički riješiti, odnosno uraditi plan parcelacije, tako da se većina bespravnih objekata može uklopiti u prostor. Područje Podjele, koje nije obuhvaćeno GUP-om, u državnom je vlasništvu, a na kojem je izražena bespravna izgradnja. Pored toga postoji i problem korištenja objekata bez uporabne dozvole. Kako su istaknuli iz Općine, jedna od bitnih činjenica, a koja potiče bespravnu gradnju je ta, da se do danas veoma malo objekata zapravo uklonilo. U tom pogledu Općina je više puta raspisivala javni poziv za odabir izvođača, a na kojeg se nitko nije javio. Nadalje, kazali su kako će novim županijskim zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o građenju, svim vlasnicima bespravno sagrađenih objekata čiji se objekti uklapaju u prostor, dati se rok od 9 mjeseci da podnesu zahtjev za legalizaciju. Vlasnici će biti obaviješteni o rokovima za legalizaciju putem medija

Uklanjanje nakon roka

Svi objekti koji ne podnesu zahtjev za pokretanje naknadnog postupka odobravanja građenja u roku, kao i svi drugi objekti čija gradnja započne nakon dana stupanja na snagu zakona, smatrat će se nelegalnim i prema zakonu izdat će se rješenje za uklanjanje takvih objekata.

Onemogućava se izgradnja javne infrastrukture

Većina bespravnih objekata je na različite načine priključena na javnu infrastrukturu (elektro, vodovod, PTT). Bespravna gradnja na privatnom zemljištu u većini slučajeva odnosi se na bespravnu dogradnju i nadogradnju objekata te samu izgradnju prije ishođenja građevinske dozvole. Bespravna izgradnja često onemogućava izgradnju javnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju puteva, buduće kanalizacije, izgradnju linijskih vodova i sl.

Ana Buntić | Večernji list
Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zaštićene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisničke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, ljportal.com ni na koji način ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za društvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i Čapljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz Čitluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Vaš kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojnići

bottom
ib_m