top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #U nepostoje?im hotelima koji su desetlje?ima u Me?ugorju
Srijeda, 26 Lipanj 2013 11:37

medj bus

One koji ne?e prijaviti radnike i treba kazniti. Oni gomilaju bogatstvo, to su vile, auta, minka, milijuni na ra?unima, a jadnim radnicima ?ak ni zdravstveno osiguranje nisu spremni uplatiti. U redu je pla?ati porez dravi, ali neka dio tog poreza zavri u izgradnji infrastrukture, i otvaranju radnih mjesta, a ne u depovima pojedinaca,

jedan je od komentara koji se ju?er mogao ?uti u zapadnoj Hercegovini nakon to su na dane proslave 32. obljetnice ukazanja Gospe u Me?ugorju inspektori nekoliko sigurnosnih agencija na federalnoj i dravnoj razini upali u vie velebnih objekata, me?u kojima je i jedan vidjelice Marije Pavlovi?-Lunetti,

Druga verzija

No, u BiH uvijek postoje dvije istine pa se moglo ?uti i ovo: Inspektori hara?e ve? 15 dana po Hercegovini, ima ih bar s 10-ak auta. Mogli bi malo pro?eljati i objekte oko Starog mosta i dalje po Bosni. Da se bar dio prihoda vrati u nae op?ine, bili bi sretni, a ne da se puni prora?un Federacije i od toga se pla?aju lijeni politi?ari, a kad treba rupu na cesti popraviti, ?eka se po pola godine. A kad bolesnom djetetu treba platit lije?enje, nema novaca. Samo neka nam i netko kae gdje ide taj novac? Federalni finacijski i drugi inspektori jo se nisu slubeno oglasili o u?inku svoje iznenadne angairanosti u Me?ugorju, gdje trenuta?no boravi nekoliko desetaka tisu?a stranih hodo?asnika.

Veliki kaos

- Ma ovdje vlada poprili?an kaos kada su u pitanju smjetajno- ugostiteljski objekti, a predstavljaju se kao humanitarni. Upali smo u jedan ilegalni hotel s 54 sobe u kojem je u tom trenutku bilo oko 150 gostiju, uglavnom Talijana. Desetlje?ima nisu prijavili niti jednog gosta, a fiskalna blagajna im je potpuno strani pojam. Niti jedne marke nisu uplatili u prora?un, a niti prijavljivali radnike. I oni se predstavljaju kao humanitarni radnici - ?udili su se sarajevski inspektori, ra?unaju?i da trenuta?no u Me?ugorju djeluje na desetke humanitarnih udruga koje ne obavljaju svoj poziv, nego im je to zapravo samo paravan.

- ?ast onima koji stvarno pomau ljudima i njih treba podrati. Tako i sve one koji uredno pla?aju obveze, a jako su ugroeni s ovako nelojalnom konkurencijom. Na alost, jednostavno u takvim uvjetima moraju propasti. Vrijeme je da se kona?no neto poduzme. Va ju?eranji ?lanak je korektan, ali mi bi htjeli poslati druk?iju poruku. Nas ovdanji op?inski ?elnici mole da neto poduzmemo. Mi u posljednjih desetak dana radimo i u drugim mjestima, ali je u Me?ugorju to o?ito izazvalo medijsku pozornost - kae nam Ibro Tirak, direktor Uprave za inspekcijske poslove FBiH. Ina?e, pune ruke posla su imali i inspektori Odjela za strance koji ve? godinama muku mu?e s brojnim neprijavljenim boravcima. I oni su ju?er prisutni u me?unarodnoj nevladinoj udruzi Regina Dell Pace (Kraljica mira) u Zvirovi?ima.

Robert Soldo | vecernji.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m