top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Petak, 14 Veljača 2014 20:41

izlozba djeca keraCaffe gallery Kerametal je u pripremi jo jednog velikog doga?aja. Radi se o izlobi dje?jih likovnih radova na temu "Kako vidim Ljubuki u budu?nosti". Izloba ?e se odrati na Dan op?ine Ljubuki 21.02.2014.g. sa po?etkom u 19:00 h.


Sudjeluju: O Marka Maruli?a, O Ivane Brli? Maurani? i O Tina Ujev?a (djeca od 5. do 8. razreda).

U pripremi su 45 dje?jih likovnih radova, 3 glavne nagrade (tablet VIVAX), iri, zabavni program i jo niz iznena?enja !

Sigurni smo da svakog od nas zanima kako bi na grad izgledao u budu?nosti, a pogotovo kad se ta vizija budu?nosti provu?e kroz dje?ju matu i rad.

Vrijedi pogledati i doivjeti!

lj

Kerametal | LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m