top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Fra Iko Skoko: Obljetnica ubojstva franjevaca
Subota, 15 Veljača 2014 11:07

ljObiljeena je 69. obljetnica ubojstva 66 hercegova?kih franjevaca svetom misom zadunicom u irokom Brijegu u petak, 7. velja?e 2014. Svetu misu zadunicu predvodio je provincijal dr. fra Miljenko teko. Ju?er, 14. velja?e 2014., u crkvi sv. Petra i Pavla u 18 sati slavili smo svetu misu u spomen na pobijene fratre u Mostaru 1945., te za stradale

vjernike Mostara i okolice koji su pali kao rtve u II. svjetskom ratu, pora?u i u Domovinskom ratu!

U srijedu, 14. velja?e 1945. partizani su uli u Franjeva?ki samostan sv. Petra i Pavla u Mostaru oko 14 sati. Fratre su smjestili u blagovalite. ?asnici OZNE-a su doli u samostan oko 18 sati te prozvali izme?u nazo?nih fratara: provincijala dr. fra Leona Petrovi?a, gvardijana fra Grgu Vasilja, fra Jozu Bencuna, fra Rafu Prusinu, fra Bernardina Smoljana, fra Kaimira Bebeka i fra Nenada Pehara. Svezali su ih icom, mu?ki ubili i ubacili u Neretvu, negdje oko ?ekrka.

Dr. fra Leon Petrovi? je prvi hercegova?kih franjevac koji je postigao doktorat iz znanosti! Fra Grgo Vasilj bijae veliki Samaritanac. Fra Jozo Bencun bio je potpuno odan Bogu svojim pozivom. Fra Rafo bijae posebno uzor vojnicima obnaaju?i slubu vojnog kapelana.

Fra Bernardin je podigao sa upljanima upe Me?ugorje visoki betonski kri na brdu Krievac 1933. Fra Kaimir bijae borac za Boju istinu i ljudska prava. Najmla?i smrtno stradali fratar te kobne srijede bio je pjesnik fra Nenad Pehar, koji se odlikovao iznimnom dobrotom. Tijela im nikada nisu prona?ena.

to je bio cilj mu?enja i ubijanja franjevaca u irokom Brijegu, Mostaru, Ljubukom, Ko?erinu i drugim mjestima u Hercegovini i ire? Veliki ruski knjievnik Aleksandar Solenjicin kae da ?istka u njegovoj domovini nije birala nasumice, nego je bila usmjerena na ljude s istaknutim moralnim i duhovnim karakteristikama. Komunisti?ka ?istka i u Hercegovini nije bila nasumice, nego je usmjerena na fratra, sve?enike i druge hrvatske velikane duha jer su htjeli tako ubiti duh jednog naroda, te vjeru i Crkvu!

to smo mi nau?ili iz toga? Nau?ili smo kako mi ljudi moemo biti okrutni, ali i, kako kae Kushner, o sposobnosti ljudskog duha da pobjedi okrutnost, oprosti i ivi!

Blaeni papa Ivan Pavao II. je rekao: Potrebno je, da mjesne crkve u?ine sve, da se ne propuste zaboravu spomen onih, koji su pretrpjeli mu?enitvo!

fra Iko Skoko | vecernji.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m