top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Subota, 15 Veljača 2014 16:44

ljProslava Dana op?ine Ljubuki ne?e se odrati iz sigurnosnih razloga. To je iznenadna, neo?ekivana, a donekle i uznemiruju?a vijest jer govori o trenuta?nim drutvenim i sigurnosnim prilikama budu?i da je naruen i poreme?en uobi?ajeni red stvari. Nikad u poslijeratnim godinama to se nije dogodilo.

Odluku da se ve? planirani i pripremljeni program obiljeavanja i proslava Dana op?ine otkae, donijeli su predsjednici klubova vije?a zajedno s op?inskim ?elnicima Tonijem Kraljevi?om, predsjednikom OV Ljubuki, i op?inskim na?elnikom Nevenkom Barbari?em. Odluku su donijeli na temelju dobivenih obavijesti iz upanijskog MUP-a.

U obavijesti koju smo kao Op?insko vije?e dobili stoji da ako odlu?imo odrati sve?anu sjednicu OV-a, sami snosimo odgovornost. Zna?i nije re?eno da se mora otkazati, nego da je iz obavjetajnih krugova doao zaklju?ak da moe do?i do nekih nepredvi?enih i nemilih doga?aja i mi smo odlu?ili da odgodimo sve?anu sjednicu. - kae Petar Maji?, neovisni vije?nik OV-a Ljubuki.
Slubeni stav iznio je Damir ?utura, glasnogovornik Uprave policije MUP-a ZH.
"S obzirom na sloenu sigurnosnu situaciju u BiH, a zbog osnovane bojazni da bi odravanje javnih okupljanja moglo odvesti do naruavanja javnog reda i mira ve?ih razmjera, Uprava policije MUP-a preporu?ila je op?inskim vlastima da do daljnjega ne organiziraju javna okupljanja, uklju?uju?i maskenbale i sli?no. Raduje nas to vidimo da su op?inske vlasti nau preporuku shvatile krajnje ozbiljno te postupaju u skladu s njom", rekao je ?utura.

 

Kontaktirali smo Karnevalsko drutvo Prolog i organizacijski odbor Karnevala te saznali da su pripreme oko karnevala pri kraju, sutra ?emo na LJ::portalu objaviti kona?ni program te bi se Ljubuki karneval ipak trebao odrati.
 


Ve?ernji list | Ivan Kaleb | LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m