top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Obavijest povodom brutalnog premla?ivanje profesora Josipa Mili?a
Ponedjeljak, 17 Veljača 2014 22:21

dnevnik otvorenPovodom brutalnog premla?ivanja profesora Josipa Mili?a na mail LJ::portala pristigla su prop?enja Nezavisnog sindikata uposlenih u osnovnim kolama ZH i Nezavisnog sindikata uposlenih u srednjim kolama ZH koja prenosimo u cijelosti.

Nezavisni sindikat uposlenih u osnovnim kolama u upaniji Zapadnohercegova?koj otro osu?uje brutalno premla?ivanje profesora Josipa Mili?a, predsjednika Unije nezavisnih sindikata Federacije BiH i poziva mjerodavne institucije na otkrivanje i kanjavanje po?initelja ovog sramotnog ?ina.
Hapenja i premla?ivanja, a sve je to pretrpio prof. Mili? posljednjih dana, trebala su ostati iza nas. Ovakav na?in obra?una s neistomiljenicima i ljudima koji brane svoje stavove vra?a nas stolje?ima unatrag.
Kolegi Mili?u elimo brz oporavak s nadom da ga ovaj ?in ne?e obeshrabriti u nastavku borbe za prava svih radnika.

Predsjednica Sindikata Vesna ?orluka


Povodom brutalnog i sramotnog napada na predsjednika Unije sindikata profesora Josipa Mili?a, mi iz Sindikata srednjih kola Zapadnohercegova?ke upanije ovim dopisom izraavamo otru osudu i traimo da policija urno obavi svoj posao i prona?e po?initelje.
Traimo najotriju kaznu za ovo djelo koje u 21. stolje?u predstavlja mrak demokracije i slobode govora.
Nepojmljivo je zdravom razumu da se u dananje doba ljude koji misle druga?ije i koji se bore za svoja uvjerenja napada fizi?ki u sred bijela dana. Danas se to dogodilo naem kolegi Josipu, a sutra se isto moe dogoditi bilo kome od nas.
Dragi kolega,izraavamo ti najiskreniju podrku i nadamo se da ?e nam brzo ozdraviti, te se i dalje gorljivo boriti za prava svakog radnika.

Tvoje kolege sindikalci iz Srednjih kola ZH-a.

LJ::portal

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m