top
ljubuški portal

Dobro doli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.velja?e 2009 - 21.velja?e 2014 #Srijeda, 19 Veljača 2014 10:55

fra dadoU vrijeme kada nas sa svih strana bombardiraju informacijama i reklamama, u vrijeme kada ljudi besciljno lutaju ne mogavi se odlu?iti to izabrati u izobilju najrazli?itije ponude nije ni ?udo da sve ?e?e ?ujemo komentare o tome kako su mladi ljudi izgubljeni i marginalizirani.

Upravo zbog ovakve realnosti mostarski franjevci, kao i stolje?ima prije, krenuli su u projekt osvje?ivanja nae budu?nosti, osvje?ivanja mladih koji bi sutra ili moda ve? danas trebali biti nosioci i garancija kvalitetnog drutva.

Vo?en tom milju ve? vie od godinu dana fra Dalibor Milas u mostarskoj franjeva?koj crkvi Svetog Petra i Pavla organizira i vodi susrete mladih.

Svake srijede u 20 sati do posljednjeg mjesta ispuni se dvorana ispod crkvenog zvonika. Ako znamo da dvorana ima 400 mjesta te da se svaki put trai stolica vie lako dolazimo do spoznaje kako su tjedni susreti mladih u franjeva?koj posje?eniji od bilo kojeg mjesta za zabavu u Mostaru ali i u regiji. Mladi ljudi o?ito imaju potrebu za ne?im kvalitetnim to su i prepoznali u projektu ovog mladog franjevca.

Fascinirala me jednostavnost kojom fra Dado razlae neke dosta komplicirane, ne samo vjerske ve? i svjetovne teme. Uspije ih ukomponirati, ispreplesti i pribliiti mladima, nerijetko daju?i plasti?ne usporedbe iz stvarnog ivota odnosno dananjice. Kroz susrete sam pronala mnotvo odgovora na prijanja razmiljanja u kojima je bilo upitnika, spoznajem sebe. A tek spoznaju?i se ?ovjek moe izgraditi stavove koji ?e mu biti ?vrst oslonac kroz ivot" - govori studentica prava Marijeta Maji?.

Njena prijateljica Maja ?ale kae kako ne proputa niti jednu srijedu te kako su joj susreti ovakve vrste drai od bilo kakvog no?nog izlaska.

Na susrete dolazim od po?etka. Dolazim iz jednog jednostavnog razloga, interesantno je. Druk?ije je od ne?eg konvencionalnog, od onog to bi pomislili. Teme su jako zanimljive i zanimljiv je sam na?ina na koji ih fra Dado prezentira. Tu ima mnotvo onih koji su se nevoljko odlu?ili prvi put do?i, a nakon toga nisu izostali niti s jednog susreta. Da im nije zanimljivo sigurno ne bi dolazili" - kazuje nam Maja.

Svoja razmiljanja o susretima s nama je podijelio i Zoran Kolobara, student povijesti i filozofije.

Prije nego sam po?eo dolaziti na susrete bio sam nekako zatvoren po pitanju vjere, ne da nisam vjerovao ve? jednostavno nisam spoznavao sutinu ivota kroz vjeru kao ni to da vjera nije tek odlazak u crkvu i molitva. Pojavili su se novi horizonti, dosta toga to mi je bilo u mraku razotkrila je svjetlost novog pogleda" - kae Zoran.

Jednostavan i zanimljiv, fra Dalibor Milas pronaao je na?in na koji vjeru pribliiti mladima. Iako predavanja zapo?inju molitvom daleko su od pukog nabrajanja i nizanja o?enaa i zdravomarija. Kako kae ne eli ljude pretvarati u fanatike ve? jednostavno malo za?initi njihove ivote i vjeru adekvatno pribliiti ljudima kroz vrijeme u kojem ivimo. Najvanija misao, govori fra Dado, jest da se ne boje kao i to da imaju pravo na sre?u i na ivot u pravom smislu te rije?i.

I ja sam upoznao i osjetio prokletstvo grijeha. Shvatio sam njegovu dubinu i smisao odnosno besmisao. ivio sam ivot tame i smrti. Znam, dakle, to je grijeh, ali, to je jo vanije, osjetio sam kako je Boja milost ?udesna i kako ona moe ?ovjeka u?initi sretnim i ispunjenim. Moje je da to ljudima prenesem. Cilj ovih susreta jeste ohrabriti odre?enu kriti?nu masu nas, mladih ljudi koji se ne?emo bojati biti ono to mi jesmo i na temelju evan?elja, koje je stvarno ivo i djeluje, utemeljiti svoj ivot" - razjanjava fra Dalibor Milas.

Ovaj mladi franjevac ?ini se u punom smislu prenosi poruke pape Franje. No osim to na jedan nekonvencionalan na?in pribliava vjeru mladima isti?e kako ivimo u jednom multikulturalnom drutvu te kako je neophodno prihva?anje i potivanje kako svoje tako i drugih vjera. Slijedom toga organizirao je i jedinstven me?ureligijski susret na kojem su sudjelovali predstavnici i drugih vjerskih zajednica, islamske, pravoslavne i idovske.

Klju?no je biti svjestan sebe i svijeta oko sebe. Taj svijet nije neprijateljski nego je otvoren za mir i ljubav. U lipnju smo organizirali Susret za mlade na kojem su sudjelovali o. Danilo Pavlovi?, pravoslavni iguman manastira u itomisli?u, ef. Salem Dedovi?, glavni imam Medlisa Islamske zajednice Mostar, Zoran Mandelbaum, nekadanji predsjednik idovske op?ine Mostar i fra Iko Skoko, gvardijan franjeva?kog samostana sv. Petra i Pavla u Mostaru.

Oni su govorili o razli?itim pogledima na jednu te istu stvarnost. Tu je rije? o jedinstvenom me?ureligijskom susretu u Mostaru. U moru svih nekih negativnih vijesti i nasilne promocije turobne atmosfere u naem gradu i dravi predstavili smo jedan pozitivan doga?aj koji je na istom mjestu okupio kr?ane (pravoslavne i katolike), muslimane i idove.

Ovakvi su susreti, naalost, rijetki. Razmiljali smo i doli do zaklju?ka kako me?ureligijski dijalog itekako moe biti klju? razumijevanja, pomirenja i izgradnje nae bolje zajedni?ke budu?nosti", kae fra Dado.

Hvale vrijedan projekt fra Dalibora Milasa ide dalje. Mladi ljudi, ?ini se, ipak nisu postali jedna bezidejna masa koja besciljno luta i vrijeme krati u dokolici. Potreban im je tek jedan mali impuls koji bi im dao smjernice, oja?ao duh i vjeru u sebe. A da sve ne bi ostalo samo na duhovnoj dimenziji pobrinuo se apsolvent ra?unarstva Drago ?avar.

Ne dolazim samo radi cura ha, ha. Dolazim i radi zanimljivih predavanja. Mada u zadnje vrijeme sve vie i zbog ljepeg spola jer na predavanjima zaista bude prekrasnih cura" - zaklju?uje Drago.

dnevno.ba

Komentiranjem pristajete na Uvjete koritenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrije?anje, bez obzira o kakvom je vrije?anju rije? i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slaete sa ?lankom ili ne?ijim miljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridravajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zati?ene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadraj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisni?ke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku moe ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno miljenje naih posjetitelja, ljportal.com ni na koji na?in ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za drutvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i ?apljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz ?itluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Va kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojni?i

bottom
ib_m