top
ljubuški portal

Dobro došli na arhivske stranice LJ::portala  # 1.veljače 2009 - 21.veljače 2014 #Razgovor: Boris Grizelj ministar zdravstva ZHŽ
Četvrtak, 09 Travanj 2009 20:29
Povod našeg razgovora s ministrom zdravstva Borisom Grizeljom je nedavno upućen poziv svim ženama u ŽZH u sklopu projekta ranog otkrivanja raka dojke koje ovo ministarstvo provodi u suradnji s federalnim ministarstvom zdravstva. Zanimali su nas uzrosi pojave ove opake bolesti kao i najuspješnije metode otkrivanja i liječenja. Saznali smo i do koje je faze stigao projekt mobilnog mamografa.

Na samom početku, zanima nas što kažu statistički podatci, koliko žena obolijeva od ove opake bolesti

Grizelj: Što se tiče statističkih podataka, ZHŽ je u rangu s RH gdje svaka 11 žena obolijeva od ove bolesti i ono što je najžalosnije, svaka treća žena umire od raka dojke. Mogu samo naglasiti da je naše ministarstvo u sklopu ovog projekta sačinilo listu rizičnih skupina žena tj. žena  starosne dobi od 45 do 65 godina koje bi svakako morale napraviti ovaj probir  i taj broj iznosi negdje od oko 850 žena.

Boboška: Kada je u pitanju ŽZH, raspolažete li novijim podatcima o broju oboljelih žena?


Grizelj: Moram priznati da se tek sada u našoj županiji počela voditi ''prava'' statistika, da je tako nazovem. Naime, imamo podatke ali to nisu valjani podatci, jedini valjani podatak je vezan uz točan broj žena koji imamo. Što se tiče same bolesti, trebamo naglasiti da se pojedine žene liječe ne samo u susjednoj županiji, u Mostaru već u Splitu ili Zagrebu, tako da nemamo potpunu statistiku o oboljelim i umrlim ženama od raka dojke.

Boboška: Koji su uzroci pojave raka dojke i postoje li simptomi koji ukazuju na to oboljenje?


Grizelj: Naravno simptomi postoje, međutim ja bih poseban naglasak stavio na uzroke. Naime, uzroci nastanka karcinoma dojke nisu poznati. Statistike govore da su nasljedni faktor i stil života od presudne važnosti za njegovu pojavu, također sa starošću se povećava rizik obolijevanja pa i nije bez valjanog razloga svjetska zdravstvena organizacija donijela odluku za probir – screening za mamografiju od četrdeset pete do 65. godine života. Ono što bih ja želio napomenuti svim ženama a to je što čini rizičnu skupinu žena. U prvom redu to je starosna dob iznad 45 godina, rak dojke osobe bliskog srodstva a to se odnosi na majku, sestru, kćerku. Genetika igra važnu ulogu. Prva menstruacija prije 12. godine, menopauza poslije 55. godine. Prvi porod poslije 30. godine ili nijedan porod. Pretile žene i žene koje su već operirane od raka dojke. To su znači skupine žena koje bi se trebale obavezno pregledati. Kad uzmemo u obzir da svaka jedanaesta žena obolijeva od karcinoma dojke to znači da se to odnosi na oko 77 do 80  žena iz naše županije te da ih umre oko 25. sami ovi podatci govore koliko je važan ovaj probir za rano otkrivanje karcinoma dojke.

Boboška: Inače u svijetu, koja se metoda preporučuje kao najsigurnija pri otkrivanju raka dojke?


Grizelj: Znači upravo ovo što mi radimo a to je mamografija. Svjetska zdravstvena organizacija je i danas stava da je mamografija metoda prioritet za rano otkrivanje karcinoma dojke. Ja ću samo kratko napomenuti da kad već samopregledom otkrijete nekakvu kvržicu u dojci, dvije godine prije pojave te kvržice mamograf može već detektirati određenu promjenu. Sama važnost rane detekcije karcinoma dojke; podatci o preživljavanju govore da u ranoj fazi u prvome stadiju bolesti 97% je preživljavanje, u drugom stadiju 65%, treći stadij 40% i četvrti stadij 10% i ono što statistike također pokazuju nažalost jest, što se velik broj ovih žena nekako otkrije u infauznoj fazi, odnosno u četvrtom stadiju, kada je već i kvaliteta života narušena, a sama duljina života je ograničena, jer je bolest već dobro uzela maha kod takve osobe, što opet nas navodi da moramo što ranije krenuti sa ovim screeningom, jer to vrijeme koje se odvoji za screening da se napravi ova pretraga je vrlo mali dio vremena u životu koji se nudi nakon pravovremeno postavljene dijagnoze raka dojke. 

Image
Ministar Grizelj pored Mamografa

Boboška: Možete li nam reći nekoliko riječi o samoj proceduri kojim ide slijedom?

Grizelj: U suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva formirani su timovi u svim županijama, pa tako i u našoj županiji koji se sastoje od četiri osobe a to su specijalist radiologije, doktor opće prakse ili specijalist neke druge grane, inženjer radiologije i jedna medicinska sestra. Ono što sam ja najavio u našem projektu mi smo upravo i preko ovoga Federalnog ministarstva zdravstva uspjeli osigurati jedan mamograf koji je smješten u Domu zdravlja u Grudama, ali taj mamograf služit će u ovoj akciji za cijelu županiju i mi ćemo sve osobe koje su zainteresirane za ovaj pregled, evo vidim da vi već dobro pratite i medijski, imam podatak da se već prijavilo preko 170 žena za ovu pretragu što je pohvalno ako se uzme u obzir da je prije svega par dana krenula ova akcija poziva, tako da ja mogu reći da sam prezadovoljan. Mislim da su žitelji ove županije, odnosno žene shvatile ozbiljnost ovoga problema.

Boboška: Što se tiče svih onih žena koje se još promišljaju bi li otišle ili ne što se tiče samog postupka mamografskog pregleda treba li neka posebna priprema, koliko to zapravo traje?


Grizelj: Bilo bi dobro da tijekom menstrualnog ciklusa ne dolaze na pregled. Znači prije ciklusa ili poslije ciklusa da dođu na pregled, što se tiče same procedure mamografskog snimanja ne trebaju se bojati ničega nije znači invazivna metoda to je pretraga koja je blaga i nemaju se čega bojati.

Boboška: Dakle nije bolno, ne oduzima previše vremena a puno daje, spomenuli ste osigurana su sredstva za ovaj probir ili screening na rak dojke rizičnih skupina, možete li nam reći o kolikim je sredstvima riječ, naime vi u svom pozivu naglašavate da su pregledi u potpunosti besplatni?

Grizelj: Istina je. Dakle kako je sam pregled krenuo u sklopu sa federalnim ministarstvom zdravstva mi smo osigurali za ovaj broj od 850 žena u Zapadnohercegovačkoj županiji sredstva osigurali sa Federalnog ministarstva zdravstva. Ja mogu ovim putem poručiti i ostalim ženama da mi ovu akciju nećemo završiti na ovome, ova akcija je krenula i sigurno će trajati dalje i ubuduće, sve žene će imati priliku da se prijave i obave mamografiju. Sam iznos pregleda je 25 maraka po ženi, ja ću nastojat kao ministar zdravstva ove županije preko zavoda zdravstvenog osiguranja naše županije osigurati sredstva u svakoj godini za veći broj žena da se obavi ta mamografija. Želio bih napomenuti da ne bi bilo nejasnoća ne samo 45 godina, nego i za žene 35 godina koje imaju, kako smo naveli u pozivu, pozitivnu obiteljsku anamnezu znači ako imala majka ili netko od srodnika u obitelji pozitivno, odnosno karcinom dojki da i te žene se trebaju prijaviti na ovaj screening.

Boboška: Kako stoji u priopćenju, za mamografski pregled treba se javiti na broj mobitela 063 405 527 kod sestre Mirele u Domu zdravlja u Grudama, svakim radnim danom od 14 do 17. sati da bi se mogao sačiniti plan pregleda. Zanima nas do kada se primaju prijave i kada će početi sami pregledi?


Grizelj: Evo ja sam htio ubrzati pošto već kasnimo, jer evo koliko godina se već čeka da se nije proveo nikakav screening u našoj županiji izuzev općine Široki Brijeg, gdje je doktor Čolak proveo dvije godine za redom 2007. i 2008. negdje po 200. žena, međutim mi nećemo čekati da se prijave sve žene pa onda krenuti sa screeningom, ja mogu poručiti svim ženama da se prijavljuju u što većem broju a mi sa screeningom startamo sredinom tjedna.

Boboška: Evo pohvalno da ste se tako ažurno prihvatili posla, recite nam g. Grizelj tko će pregledavati te snimke?

Grizelj: Evo već sam u razgovoru spomenuo čovjeka koji je sudionik ovoga projekta to je dr. Čolak koji ima već veliko iskustvo u ovome, njega ćemo iskoristiti u ovoj akciji, naravno imamo i u Domu zdravlja Grude i radiologa, pa ćemo imati na raspolaganju dva čitača što je apsolutno dobro, jer uvijek više ljudi više zna.

Boboška: Na koji će način žene dobivati povratnu informaciju, na koji način ćete im dostavljati rezultate?

Grizelj: Sve žene koje se javljaju, ostavljati će broj mobitela i podatke u registru kod sestre Mirele koji ona vodi i mi ćemo nakon toga kod žene bila pozitivna ili negativna, vrlo brzo poštom dostavljati rezultate njihovoga screeninga.

Boboška: Koji se koraci poduzimaju u slučaju da je nalaz pacijentice pozitivan?


Grizelj: Ako je nalaz pozitivan onda idu daljnje pretrage ultrazvukom dojke i onda idemo na daljnje pretrage i odlučivanje o terapiji te dojke koja je zahvaćena bolešću.

Boboška: Kada je riječ o terapiji jesu li lijekovi dostupni, jesu li skupi, nalazi li se na listi ijedan od njih?

Grizelj: Ono što je najskuplje u ovoj bolesti i ono što je najgore to je kemoterapija. Mi imamo u našoj županiji dvije žene za koje smo preko ZZO-a osigurali lijek Hercepting koji se koristi u kemoterapiji. Taj lijek je dosta skup da ne može biti na listi, međutim mi smo za te dvije osobe osigurali određena sredstva gdje smo im izišli u susret, a to je oko 160.000 maraka. Možete onda zamisliti koliko se može napraviti pregleda za taj iznos i zašto sam na početku ovoga razgovora spomenuo važnost ovoga projekta.

Boboška: Do koje je faze stigao projekt mobilnog mamografa?

Grizelj: Drago mi je da ste mi postavili to pitanje, jer sam se mislio nadovezati pa reći nešto za taj mobilni mamograf. Evo već dvije godine su protekle od samog početka te akcije mobilnog mamografa. Možemo poručiti svima da je mobilni mamograf završen prije Nove godine i imamo jedno obećanje iz Vlade naše županije čiji sam i ja član, da ćemo uplatiti iznos od 100.000 maraka, evo uspjeli smo uplatiti polovicu tog iznosa, tj. 50. 000 maraka, shvatite da je vrijeme recesije i krize i evo mi smo na prošloj sjednici Vlade se dogovorili da ćemo što prije realizirati i ostalih 50.000 maraka. Nakon te realizacije mobilni mamograf stiže u našu županiju, znači aparat je kompletan, završen, samo ova sredstva da uplatimo i aparat stiže u našu županiju.

Image
Ministar Grizelj pokazao nam je prostorije budućeg mikrobiološkog laboratorija

Boboška: Što se tiče slijedećih projekata, otpočeli ste puno toga, no što je slijedeće što nas očekuje?

Grizelj: Ono što je slijedeće i što će se vrlo brzo dogoditi, evo opet ovdje u Grudama, je otvaranje mikrobiološkog laboratorija. Imamo završen rekonstrukcijski dio, završni razgovori su obavljeni sa dr. Ostojić iz Mostara koja će dolaziti raditi, pošto mi u županiji nemamo specijalista mikrobiologije koji će nam očitavati nalaze mi evo raspisujemo natječaj za opremu i materijal i do kraja ovoga mjeseca evo ja vam obećavam, da ćemo otvoriti mikrobiološki laboratorij u Grudama u zgradi ministarstva zdravstva.

Na kraju ovoga razgovora zahvalili smo se doktoru Grizelju što nam je ustupio termin i s njim pogledali mamografski uređaj i u zgradi ministarstva zdravstva u Grudama obišli prostorije u kojima je sve spremno za postavljanje uređaja za mikrobiološki laboratorij, pa tako u skoroj budućnosti za pojedine pretrage ne moramo više ići u SKB Mostar jer ih možemo napraviti tu, u Grudama.

Piše: J. Mikulić/Portal BoboškaKomentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zaštićene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisničke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, ljportal.com ni na koji način ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

 
Portal za društvenu dekontaminaciju Internet stranice sela Hardomilje hercegovina.info internet portal Mostar, Stolac, Neum i Čapljina hrvatska je stara djedovina Novosti iz Čitluka / Brotnja! Grude Online Internet stranice sela Klobuk Vaš kutak za odmor! 99,4 MHz Selo Vojnići

bottom
ib_m